Az Óvodáról

Szendehely 1500 lakosú község, Budapesttől 50 km-re, a 2-es számú főút mellett fekszik. Községünk 250 éve idetelepült német hagyományokat őrző település. A beköltözések miatt a népesség erősen keveredett, de a lakosság egy része még máig őrzi a német nyelvet, ami inkább az idősebb korosztályra jellemző.

Óvodánk egyik sajátossága, hogy felvállalta a német nemzetiségi kétnyelvű nevelést, a magyar és a német nyelv fejlesztése mellett, a német kisebbség még élő szokásainak, hagyományainak ápolását, kultúrájának megismerését. Jelenleg 3 csoporttal működünk, óvodánk a község szinte valamennyi 3-7 éves gyermekét befogadó intézmény. Az óvoda pedagógiai programját úgy alakítottuk, hogy szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtunk a gyerekeknek, hogy legyenek nyitottak, érdeklődőek, tudják önmagukat értékelni és másokat elfogadni. Különféle tevékenységi formákon keresztül a játék, munka, tanulás során arra törekszünk, hogy a gyerekek személyisége minél sokoldalúbban fejlődjön.

A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Célunk, hogy a környezettel való ismerkedés, a környezettudatos lét iránti igény kialakítása, a tapasztalatok megszerzése jelenjen meg a tevékenységekben. Fontosnak tartjuk az iskolára való felkészítést, az eredményes beilleszkedést a tanulás érdekében. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, érzelmi, illetve értelmi szocializáció – környezetünk szeretete, védelme.

Helyi programunk segíti a gyerekek számára a német nyelv megismerését, megszeretését. Erősítjük a német – sváb – életmódhoz, népi hagyományokhoz való kötődést, melyet az óvodás korú gyerekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően alakítottunk. Mindhárom csoportban folyik német nyelvi nevelés.

Programunkat „Az Óvodai nevelés országos alapprogram”, a „Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve” és a „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” alapján készítettük.