Szendehelyi Óvoda

a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
2640 Szendehely, Petőfi utca 7/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Csoportszobák és közös helyiségek takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános
  • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • megbízhatóság
  • pontos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • önéletrajz
  • munkáltatói igazolások
  • erkölcsi bizonyítvány /alkalmazás esetén/

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 26.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. március 27.

A munkakör betöltésének időpontja:
2014. április 01.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Györgyné Dakos Szilvia Óvodavezető részére a szendeovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Györgyné Dakos Szilvia Óvodavezető nyújt a 06 35 376 186-os telefonszámon.